AKTUALITÁSOK - 2019. A MERKúR éVE! - ASZTROLóGIA ELőADáS