TANFOLYAMOK

 

 

 

" Aki kívülről tudja a tanokat, de nem gyakorolja őket,

az olyan, mint aki lámpát gyújt és becsukja a szemét."

Echarthausen

 

A Miskolci Tradícionális Asztrológi Iskola

16 alkalmas alap asztrológia tanfolyamot indít!

 

 

 

KEZDÉS:

2018. szeptember 21-én, pénteken 16:30-tól 18:00 óra

 

 

 

 

 

 

 ASZTROLÓGIA TANFOLYAMOK 

 

Képzéseink:

 

1 éves asztrológia alapismeretek

4 éves tanácsadói tanfolyam

A képzések kiscsoportos formában történnek!

 

Alap asztrológia tanfolyam

 

Nem minden asztrológia iránt érdeklődő szeretne asztrológus lenni. Nekik szól ez a 60 órás alap tanfolyam.

 

Miről szól ez az alap tanfolyam?

 • Azonnal használható, gyakorlatias ismereteket ad.
 • Segít önmagunk megismerésében. Milyen adottságokkal és képességekkel születtünk?
 • Milyen szülői mintát kaptunk és ez miben segít vagy éppen gátol bennünket felnőtt életünkben?
 • Egyszerű, érthető, misztikától mentes, könnyen feldolgozható tananyag.
 • Példahoroszkópok közös kiértékelése.
 • A számolások megkönnyítésére az asztrológia program használatának elsajátítása.
 • Megtudhatod milyen életfeladatot vállaltál.
 • Alap asztrológiai ismereteket szerezhetsz, így könnyedén megérted az ilyen témájú könyveket, előadásokat, cikkeket, melyekkel már önállóan bővítheted tudásodat!

 

 

 

 

 

Miskolci Asztrológia Iskola  Tanácsadó képzés

 

   Az eddigi több, mint 20 éves asztrológusi pályafutásom során volt alkalmam szaklapokban, ill. hetilapokban publikálni. Az ország különböző városaiban rendezett ezoterikus-, egészség-, ill. természetgyógyász napokon, konferenciákon előadásokat tartottam. Alapítványok, egyesületek felkérésére csoportos foglalkozásokat, klubfoglalkozásokat vezettem. A miskolci Egyetemen két éven keresztül havi rendszerességgel előadássorozatot tartottam. A Magyar Rádióban több alkalommal készítettek velem riportot. Évek óta vannak magántanítványaim.

   Az eddig szerzett tudásom és tapasztalatom felhasználásával 2008. szeptemberétől elindítottam az általam pedagógiailag kidolgozott tanmenettel működő, elsősorban hermetikus asztrológiai alapokon nyugvó négy éves gyakorlati asztrológus képzést, a miskolci Egyetemen.

         

 

A képzés nyitott mindazok számára akik:

 

 • szeretnék önmagukat megismerni, életfeladatukat, sorsfeladatukat megtudni. „Ismerd meg önmagad!”
 • Szeretnék létrehozni magukban a testi-lelki-szellemi egységet, harmóniát.
 • A helyes önismereten alapuló önelfogadás (önbizalom: felvállalom önmagam a külvilág előtt) valamint önmegvalósítás folyamatát a hétköznapokban alkalmazni. 
 • Ezáltal a külvilággal, környezetükkel is létrehozni az egységet. „Ami fent, az lent. Ami bent, az kint.”
 • Szeretnék felismerni az összefüggést az egyéni és a családi karmájuk között.
 • Nemcsak az okokat szeretnék feltárni, hanem a megoldásokra is kíváncsiak.
 • Akik szeretnék magánéletük rendezését (szülői, párkapcsolati, gyermeki, munkahelyi konfliktusok) saját kezükbe venni, érzelmileg is felnőni és vállalni akarják a felelősséget saját életükért.
 • Szeretnék megtalálni a helyüket a külvilágban (hivatás, egzisztencia, munka, anyagiak).
 • Az egészségük megőrzésének vagy helyreállításának módjait, az okok feltárásával meg szeretnék tanulni.
 • És nem utolsó sorban azoknak, akik késztetést éreznek arra, hogy az asztrológia, mint módszer felhasználásával segítséget nyújtsanak másoknak a fent leírt problémákkal kapcsolatban.

  

   A négy év elvégzése után, szóbeli és írásbeli szakvizsga letételére van lehetőség, mely egyéni döntés alapján választható. A sikeres szakvizsgát letett hallgatók oklevelet kapnak, mely bizonyítja a négy éves képzésen való részvételt és asztrológusi tevékenységre jogosít.

 

A képzés során nagy hangsúlyt kap az elméleti tananyag mellett a saját tapasztalatokon alapuló gyakorlati képzés!

 

 

 

MISKOLCI ASZTROLÓGIA ISKOLA

TANRENDJE

 

A tanulmányi idő 4 évfolyam

 (összesen: 240 óra)

Összeállította: Soós Lászlóné asztrológus

 

 

Az I. évfolyam tanmenete (60 óra):

 

 • Az asztrológia rövid története.
 • Az asztrológiai szimbólumok.
 • Csillagászati alapismeretek. A három koordináta rendszer ismertetése.
 • Horoszkóp kiszámítása. (Házak és bolygópozíciók kiszámítása).
 • Horoszkóp felállítása, felrajzolása.
 • Pontozás, rejtett aszcendens megállapítása és szerepe. Hyleg, anaréta.
 • Az állatövi jegyek elemi és minőségi felosztása, évszakok szerinti felosztás. Polaritás. Ház-táblázatok.
 • Fényszögek (aspektusok) kiszámítása és értelmezése, hatókörök (orbis) ismertetése. Bolygómozgások (Retrográd, Direkt, Stacioner). Közeledő, távolodó, egzakt.
 • A bolygók esszenciális analógiái. Szimbolika.
 • Az állatövi jegyek analógiái.
 • Az asztrológiai házak jelentéstartalma. Levezetett jelentősége.
 • A legerősebb ház elemzése.
 • Dignitás táblázat. Uralmi szabály.
 • A fényszögek hármas szintű értelmezése.
 • A Placidus 4.1 asztrológiai program használata és beállításai.
 • Bolygók a jelekben (elmélet és gyakorlás)
 • Az asztrológiai jegyek játszmái. (Eric Berne nyomán)
 • A horoszkóp kiértékelésének technikája.

 

Összegezve: asztrológiai alapismeretek, a natális képlet elemeinek értelmezése, kiszámítása, felrajzolása és értékelése.

 

 

A II. évfolyam tanmenete (60 óra):

 

 • Ismétlés. Nyári dolgozat leadása.
 • Az asztrológia három szintje (személyiség, esemény, sors)
 • Az aszcendens szerepe és értelmezése. Születési uralkodó. Énjelölők a radixban.
 • Bolygók a házakban.
 • Dekanátusok jelentése.
 • Fényszögek irányultsága (alsó, felső).
 • Sugárzási sorozatok

(Pl.: nagytrigon, T-kvadrát, keresztkvadrát).

 • A fényszögek részletes elemzése (gyakorlás).
 • Elemzéstan – gyakorlás.
 • Az állócsillagok számítása, hatásaik.
 • Lilith a Fekete Hold.
 • Mundán házas pontosítás.
 • Asztrológiai  Revolúciók:
 • Szolár revolúció számítása és értékelése.
 • Lunár revolúció számítása és értékelése.
 • Értékelési gyakorlatok.

 

 

Összegezve: Az első év tananyagának mélyítése. Segédhoroszkópok használata. A szolár és lunárképlet kifejtése. A születési idő pontosítása.

 

 

 

A III. évfolyam tanmenete (60 óra):

 

 • Ismétlés. Nyári dolgozat leádása.
 • A különböző prognosztikai módszerek ismertetése.
 • Tranzitálás elmélete és gyakorlata .
 • Direkciószámítások:

Primer direkció 

Szekunder direkció.

Tercier direkció.

 • Direkciók értékelése.
 • Születési idő korrekciója.
 • „ÉLETKÖR”: Glahn direkció.
 • Ingressziók. (Szolár ingresszió)
 • Szinódikus lunáció.
 • Profekciók.
 • Holdcsomópontok. (KL)
 • Perszonárok számítása és értékelése.
 • Elekciós (időválasztó) képletek számítása.
 • Quartál horoszkópok felállítása és elemzése.
 • Asztrometeorológia
 • A tanult módszerek összevetése a radixal.
 • Teljes horoszkóp gyakorlati kiértékelése.
  • Életfeladat
  • Jellemrajz

 

Összegezve:  A leggyakrabban használt prognózismódszerek és segédképletek ismertetése és gyakorlati alkalmazása. A születési idö beállítása.

 

 

 

A IV. évfolyam tanmenete (60 óra):

 

 • Ismétlés. Nyári dolgozat leadása.
 • A szinasztria alapjai. Két natális horoszkóp összehasonlításának lépései.
 • A bolygók, a fényszögkapcsolatok és a házak kiértékelése a szinasztriában.
 • A metszőpont képlet számítása és kiértékelése
 • Az időfelező képlet kiszámítása és kiértékelése
 • A horary (kérdő) asztrológia elmélete és gyakorlata.
 • Az egészségügyi asztrológia alapjai.
 • Különböző betegségek megjelenése a születési képletekben. Elmélet és gyakorlat.
 • A mundánasztrológia alapjai és elmélete.
 • A jegyek, a bolygók  és a házak analógiája a mundán asztrológiában.
 • Az asztrológia etikai szabályai. Az asztrológus morális felelőssége.
 • Összefoglalás. A záróvizsgára való felkészítés.

 

Összegezve: Szinasztria, horary, egészségügyi és mundánasztrokógia elmélete és gyakorlati alkalmazása. Vizsgára való felkészülés.

 

A négy év elvégzése után lehetőség van kiscsoportos formában, elemzéstan órán elmélyíteni az addig megszerzett tudást!

 

miskolcijogaegy@chello.hu

 

  

Asztrológia érthetően