TANFOLYAMOK

 

 

 

" Aki kívülről tudja a tanokat, de nem gyakorolja őket,

az olyan, mint aki lámpát gyújt és becsukja a szemét."

Echarthausen

 

Miskolci Tradícionális Asztrológi Iskola

 

 

 

A jelenleg futó tanfolyamok és klub foglalkozások miatt, kapacitás hiányában belátható időn belül nem indul újabb képzés és tanfolyam.

 

 

 

 

 

 

 ASZTROLÓGIA TANFOLYAMOK 

 

Képzéseink:

 

1 éves alap asztrológiai ismeretek

4 éves tanácsadói tanfolyam

A képzések kiscsoportos formában történnek!

 

 

Alap asztrológia tanfolyam

 

Nem minden asztrológia iránt érdeklődő szeretne asztrológus lenni. Nekik szól ez a 60 órás alap tanfolyam.

 

Miről szól ez az alap tanfolyam?

 • Azonnal használható, gyakorlatias ismereteket ad.
 • Segít önmagunk megismerésében. Milyen adottságokkal és képességekkel születtünk?
 • Milyen szülői mintát kaptunk és ez miben segít vagy éppen gátol bennünket felnőtt életünkben?
 • Egyszerű, érthető, misztikától mentes, könnyen feldolgozható tananyag.
 • Példahoroszkópok közös kiértékelése.
 • A számolások megkönnyítésére az asztrológia program használatának elsajátítása.
 • Megtudhatod milyen életfeladatot vállaltál.
 • Alap asztrológiai ismereteket szerezhetsz, így könnyedén megérted az ilyen témájú könyveket, előadásokat, cikkeket, melyekkel már önállóan bővítheted tudásodat!

 

A kisebb oktató termünk. (8-10 fős foglalkozásokhoz)

 

A nagyobb oktatótermünk.

(25-30 fős foglalkozásokhoz és előadásokhoz)

 

 

Miskolci Asztrológia Iskola  Tanácsadó képzés

 

   

   Az elmúlt 21 év alatt szerzett tudásom és tapasztalatom felhasználásával 2008. szeptemberétől indult a 4 éves asztrológus tanfolyam.  Pedagógiailag kidolgozott, 8 féléves tanmenettel működő, elsősorban hermetikus asztrológiai alapokon nyugvó gyakorlati asztrológus képzés. 

         

 

A képzés nyitott mindazok számára akik:

 

 • szeretnék önmagukat megismerni, életfeladatukat, sorsfeladatukat megtudni. „Ismerd meg önmagad!”
 • Szeretnék létrehozni magukban a testi-lelki-szellemi egységet, harmóniát.
 • A helyes önismereten alapuló önelfogadás (önbizalom: felvállalom önmagam a külvilág előtt) valamint önmegvalósítás folyamatát a hétköznapokban alkalmazni. 
 • Ezáltal a külvilággal, környezetükkel is létrehozni az egységet. „Ami fent, az lent. Ami bent, az kint.”
 • Szeretnék felismerni az összefüggést az egyéni és a családi karmájuk között.
 • Nemcsak az okokat szeretnék feltárni, hanem a megoldásokra is kíváncsiak.
 • Akik szeretnék magánéletük rendezését (szülői, párkapcsolati, gyermeki, munkahelyi konfliktusok) saját kezükbe venni, érzelmileg is felnőni és vállalni akarják a felelősséget saját életükért.
 • Szeretnék megtalálni a helyüket a külvilágban (hivatás, egzisztencia, munka, anyagiak).
 • Az egészségük megőrzésének vagy helyreállításának módjait, az okok feltárásával meg szeretnék tanulni.
 • És nem utolsó sorban azoknak, akik késztetést éreznek arra, hogy az asztrológia, mint módszer felhasználásával segítséget nyújtsanak másoknak a fent leírt problémákkal kapcsolatban.

  

   A négy év elvégzése után, szóbeli és írásbeli szakvizsga letételére van lehetőség, mely egyéni döntés alapján választható. A sikeres szakvizsgát letett hallgatók oklevelet kapnak, mely bizonyítja a négy éves képzésen való részvételt és asztrológusi tevékenységre jogosít.

 

A képzés során nagy hangsúlyt kap az elméleti tananyag mellett a saját tapasztalatokon alapuló gyakorlati képzés!

 

 

 

MISKOLCI ASZTROLÓGIA ISKOLA

TANRENDJE

 

A tanulmányi idő 4 évfolyam

 (összesen: 240 óra)

Összeállította: Soós Lászlóné asztrológus

 

 

Az I. évfolyam tanmenete (60 óra):

 

 • Az asztrológia rövid története.
 • Az asztrológiai szimbólumok.
 • Csillagászati alapismeretek. A három koordináta rendszer ismertetése.
 • Horoszkóp kiszámítása. (Házak és bolygópozíciók kiszámítása).
 • Horoszkóp felállítása, felrajzolása.
 • Pontozás, rejtett aszcendens megállapítása és szerepe. Hyleg, anaréta.
 • Az állatövi jegyek elemi és minőségi felosztása, évszakok szerinti felosztás. Polaritás. Ház-táblázatok.
 • Fényszögek (aspektusok) kiszámítása és értelmezése, hatókörök (orbis) ismertetése. Bolygómozgások (Retrográd, Direkt, Stacioner). Közeledő, távolodó, egzakt.
 • A bolygók esszenciális analógiái. Szimbolika.
 • Az állatövi jegyek analógiái.
 • Az asztrológiai házak jelentéstartalma. Levezetett jelentősége.
 • A legerősebb ház elemzése.
 • Dignitás táblázat. Uralmi szabály.
 • A fényszögek hármas szintű értelmezése.
 • A Placidus 4.1 asztrológiai program használata és beállításai.
 • Bolygók a jelekben (elmélet és gyakorlás)
 • Az asztrológiai jegyek játszmái. (Eric Berne nyomán)
 • A horoszkóp kiértékelésének technikája.

 

Összegezve: asztrológiai alapismeretek, a natális képlet elemeinek értelmezése, kiszámítása, felrajzolása és értékelése.

 

 

A II. évfolyam tanmenete (60 óra):

 

 • Ismétlés. Nyári dolgozat leadása.
 • Az asztrológia három szintje (személyiség, esemény, sors)
 • Az aszcendens szerepe és értelmezése. Születési uralkodó. Énjelölők a radixban.
 • Bolygók a házakban.
 • Dekanátusok jelentése.
 • Fényszögek irányultsága (alsó, felső).
 • Sugárzási sorozatok

(Pl.: nagytrigon, T-kvadrát, keresztkvadrát).

 • A fényszögek részletes elemzése (gyakorlás).
 • Elemzéstan – gyakorlás.
 • Az állócsillagok számítása, hatásaik.
 • Lilith a Fekete Hold.
 • Mundán házas pontosítás.
 • Asztrológiai  Revolúciók:
 • Szolár revolúció számítása és értékelése.
 • Lunár revolúció számítása és értékelése.
 • Értékelési gyakorlatok.

 

 

Összegezve: Az első év tananyagának mélyítése. Segédhoroszkópok használata. A szolár és lunárképlet kifejtése. A születési idő pontosítása.

 

 

 

A III. évfolyam tanmenete (60 óra):

 

 • Ismétlés. Nyári dolgozat leádása.
 • A különböző prognosztikai módszerek ismertetése.
 • Tranzitálás elmélete és gyakorlata .
 • Direkciószámítások:

Primer direkció 

Szekunder direkció.

Tercier direkció.

 • Direkciók értékelése.
 • Születési idő korrekciója.
 • „ÉLETKÖR”: Glahn direkció.
 • Ingressziók. (Szolár ingresszió)
 • Szinódikus lunáció.
 • Profekciók.
 • Holdcsomópontok. (KL)
 • Perszonárok számítása és értékelése.
 • Elekciós (időválasztó) képletek számítása.
 • Quartál horoszkópok felállítása és elemzése.
 • Asztrometeorológia
 • A tanult módszerek összevetése a radixal.
 • Teljes horoszkóp gyakorlati kiértékelése.
  • Életfeladat
  • Jellemrajz

 

Összegezve:  A leggyakrabban használt prognózismódszerek és segédképletek ismertetése és gyakorlati alkalmazása. A születési idö beállítása.

 

 

 

A IV. évfolyam tanmenete (60 óra):

 

 • Ismétlés. Nyári dolgozat leadása.
 • A szinasztria alapjai. Két natális horoszkóp összehasonlításának lépései.
 • A bolygók, a fényszögkapcsolatok és a házak kiértékelése a szinasztriában.
 • A metszőpont képlet számítása és kiértékelése
 • Az időfelező képlet kiszámítása és kiértékelése
 • A horary (kérdő) asztrológia elmélete és gyakorlata.
 • Az egészségügyi asztrológia alapjai.
 • Különböző betegségek megjelenése a születési képletekben. Elmélet és gyakorlat.
 • A mundánasztrológia alapjai és elmélete.
 • A jegyek, a bolygók  és a házak analógiája a mundán asztrológiában.
 • Az asztrológia etikai szabályai. Az asztrológus morális felelőssége.
 • Összefoglalás. A záróvizsgára való felkészítés.

 

Összegezve: Szinasztria, horary, egészségügyi és mundánasztrokógia elmélete és gyakorlati alkalmazása. Vizsgára való felkészülés.

 

A négy év elvégzése után lehetőség van kiscsoportos formában, elemzéstan órán valamint klubfoglalkozások keretében elmélyíteni az addig megszerzett tudást!

 

miskolcijogaegy@chello.hu

 

  

Asztrológia érthetően